Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Inmiddels is de Viaan in het bezit van de gouden schaal mbt de gezonde kantine!, Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Zo ​zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat “Welbevinden en Sociale Veiligheid”.

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

verschillende sociale vaardigheidstrainingen,

-voorstellingen tijdens de nationale week tegen het pesten

-traject- & leerling-begeleiding i.s.m. het ondersteunings- en advies-team

-een speciale klas voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben

-de school heeft een anti-pest-coördinator

-er worden regelmatig enquêtes afgenomen bij leerlingen en ouders

-in dit schooljaar wordt onderzocht of PBS (Positive Behavior Support) ingevoerd gaat worden.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.