MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid en besturen van de school te maken hebben. De MR van De Viaan bestaat uit de volgende personen:

Ouders:Mw. A. Bensschop-knook
Mw. A. Blom
Mw. N. Landman
Personeelsleden:Mw. D. van Rij
Dhr. W. de Wit
Leerlingen: 

De MR vergadert zes maal per jaar.

Notulen van de MR: 12-10-2017, 13-12-2017, 21-3-2018, 20-6-2018.

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers van alle klassen. De leerlingenraad vergadert tweemaal per jaar over onderwerpen die bij de leerlingen leven en die ze vaak zelf aandragen. Ook wordt aan de leerlingenraad gevraagd wat zij van bepaalde vraagstukken vinden.

De vergadering wordt geleid door een docent, genotuleerd door een MR-lid en bijgewoond door de directeur of adjunctdirecteur. De agenda wordt van tevoren in de klassen besproken. Ideeën en besluiten worden meegenomen in de team- en MR-vergaderingen.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl