MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid en besturen van de school te maken hebben. De MR van De Viaan bestaat uit de volgende personen:

Ouders:Mw. A. Bensschop-knook
Mw. A. Blom
Mw. N. Landman
Personeelsleden:Dhr. E. Bezema
Dhr. W. de Wit
Leerlingen:

Fidan Murad
Lisa Wijngaard

De MR vergadert zes maal per jaar.

Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019

Notulen MR vergadering april 2019

Notulen MR vergadering maart 2019

Notulen MR vergadering december 2018

Notulen MR vergadering oktober 2018

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl