Inhoud en organisatie van het onderwijs

De leerjaren zijn verdeeld in onderbouw en bovenbouw.

 • onderbouw: de klassen 1 en 2
 • bovenbouw: de klassen 3, 4 en 5

Bij het samenstellen van de klassen houden wij rekening met:

 • de leeftijd
 • het cognitieve niveau
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • het leerlingenaantal
 • de gewenste sectorklas.

Er wordt gewerkt met kleine klassen van maximaal 16 leerlingen.

S-klas
Voor leerlingen met autistische kenmerken is er, voor één of meerdere jaren, de S-klas. Deze groep is kleiner (9 à 10 leerlingen) en daardoor is er meer individuele aandacht.
Om een grote mate aan veiligheid te waarborgen voor deze leerlingen, wordt het volgende geboden:

 • een eigen lokaal met bepaalde voorzieningen
 • structuur
 • voorspelbaarheid
 • rust
 • aanpassing aan tempo, niveau en concentratieproblemen
 • tegemoetkoming aan de eigenheid van elke leerling.

De leerlingen van de S-klas krijgen extra ondersteuning van de Trajectbegeleider.

De mentor van de S-klas en de Trajectbegeleider delen hun deskundigheid met de overige docenten van de S-klas. Hiermee wordt gestreefd naar een eenduidige werkwijze en benadering van deze leerlingen.
Waar mogelijk biedt een stagiair ondersteuning op onderwijsinhoudelijk dan wel organisatorisch gebied.

Deelname aan schoolactiviteiten wordt altijd overwogen en zo nodig aangepast.

Na de S-klas wordt een individueel traject uitgezet. Dit hoeft niet op de Viaan te zijn.


De vakken

Op De Viaan krijgen de leerlingen les in theorie-en praktijkvakken. Tempo en niveau van het onderwijs zijn aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen.

Theorievakken:Praktijkvakken:

Nederlands

Rekenen

Engels

Burgerschap

Informatiekunde

Sociale Vaardigheden

Handvaardigheid

Techniek

Consumptieve technieken

Lichamelijke opvoeding

Plant & Dier

Beeldende vorming

Zorg & Welzijn

Textiele werkvormen

Theater

Muziek

Handel

In het 3e, 4e en 5e leerjaar wordt er naar gestreefd stof aan te bieden waaraan toetsing en certificering is verbonden. In samenwerking met verschillende branches wordt de leerling zo goed mogelijk voorbereid op de specifieke uitstroomrichting. Voor een aantal leerlingen biedt ons uitstroomprogramma een goede voorbereiding naar een vervolgtraject binnen een brancheopleiding of op een ROC, al of niet in combinatie met werk.

Op De Viaan kunnen de volgende certificaten behaald worden:

 • VCA (basisveiligheid)
 • Schoonmaken in de groothuishouding
 • Werken in de zorg als facilitair medewerker
 • Dierverzorging
 • Onderhoud plantsoenen
 • Onderhoud schoolomgeving
 • Heftruckchauffeur
 • Winkelmedewerker
 • SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca)

In het schooljaar 2017 – 2018 zijn we gestart met een pilot entree opleiding (niveau 1).
In het schooljaar 2018 – 2019 zijn we gestart met twee groepen entree in het vijfde leerjaar.

Entree opleiding

Sinds schooljaar 2017 – 2018 bieden we een eigen entreeopleiding aan.

Entreeopleiding staat voor een mbo-niveau 1 opleiding. Leerlingen kunnen dus in hun vijfde leerjaar een erkend mbo-diploma bij ons halen waarmee ze verder kunnen leren op een niveau 2 opleiding van een ROC of waarmee ze aan het werk kunnen.

Wij kunnen niet zelf dit diploma uitgeven, maar werken hiervoor samen met de organisatie ORGB, een opleidingsinstituut dat bestaat sinds 2009 en gespecialiseerd is in het organiseren en uitvoeren van opleidingen.

De leerlingen kunnen kiezen voor verschillende assistentenopleidingen. Van Logistiek tot verkoop/retail en komt twee dagen naar school gecombineerd met drie dagen stage bij een erkend leerbedrijf in de gewenste uitstroomrichting. De lessen zijn volledig gericht op het behalen van dit diploma.

toelatingen tot deze interne opleiding gaat in samenspraak met de mentor en de afdelingsleider bovenbouw. De leerling moet een stageplek hebben, passend gedrag laten zien en kunnen werken naar referentieniveau 1F. De directie van de school behoudt het recht toelating tot deze klas te weigeren. Uiteraard staat het alle leerlingen vrij om de entreeopleiding bij het ROC te doen. Onze ervaring is wel dat met dit aanbod veel meer leerlingen dan voorheen in staat zijn hun mbo-1 diploma te behalen.

De volgende resultaten zijn behaald aan het eind van de pilot in het schooljaar 2017-2018.

 •  Alle 17 zijn geslaagd voor hun entree diploma. Hiervan hebben 14 leerlingen de weg gevonden naar een ROC om te starten met een niveau 2 (helpende) opleiding.
 • De overige 3 leerlingen hebben een ander richting gekozen, bv. een baan gevonden. Kortom een prachtig resultaat.
Voor het schooljaar 2018 – 2019 hebben 23 leerlingen zich aangemeld voor onze entree opleiding.

 

Van school af…?

Aan het eind van de vierde klas wordt bekeken of je er aan toe bent om examen te doen voor je Diploma Praktijkonderwijs. Daarna kun je naar een vervolgopleiding gaan en / of een baan zoeken. Soms is het beter als je nog een (half) jaar bij ons op school blijft om je opleiding af te ronden. Want dan heb je daarna meer mogelijkheden voor het vervolgonderwijs of voor werk.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl