Stappenplan bij (cyber)pesten

Pesten is het lange tijd geweld gebruiken tegen één leerling. Dit kan geweld zijn met
woorden, met je lijf of via internet en mobiel.
Degene die gepest wordt durft of kan zich niet verdedigen. Pesten gebeurt soms
alleen, maar meestal zijn de pesters met een groepje.

De stappen:
Eerste week

1. Als je gepest wordt, vertel je dat aan je mentor. Of je laat iemand anders dit doen.
2. De mentor gaat apart met je praten.
3. De mentor gaat met de pester(s) praten.
4. De mentor maakt een afspraak voor een week later met de gepeste leerling.
De mentor meldt het pesten bij de anti-pest-coördinator.

Tweede week
Als de eerste vier stappen niet helpen:
5. De mentor gaat praten met de nog steeds gepeste leerling.
6. De mentor praat met de pester(s). De pesters wordt duidelijk gemaakt dat hun
gedrag niet geaccepteerd wordt en dat er straf zal volgen als het gedrag niet
verandert (zie protocol ongewenst gedrag).
7. Alle docenten worden ingelicht en gevraagd hierop te letten en notities te maken
in het klassenboek of het door te geven aan de mentor.
8. De mentor maakt een nieuwe afspraak voor een week later met de gepeste
leerling en met de pester(s).

Derde week
Als de eerste acht stappen niet helpen:
9. De ouders van de pester(s) worden gebeld. Ook worden de ouders van de
gepeste leerling gebeld. In ernstige gevallen kan aan de ouders gevraagd worden
op school te komen.
10. Als de gepeste leerling het wil, volgt een gesprek met de klas of met een aantal
leerlingen onder begeleiding van de mentor. Ook met de meelopers en stille
omstanders wordt gesproken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt.
11. De mentor bespreekt alles wat er dan gedaan is met de gepeste leerling. De
mentor maakt een nieuwe afspraak voor een week later met de gepeste leerling
en de pester(s).

Vierde week
Als de eerste elf stappen niet helpen:
12. De directeur of de adjunct-directeur en de anti-pest-coördinator worden
ingeschakeld. De pester(s) krijgt (krijgen) straf volgens het protocol ongewenst
gedrag
13. De gepeste leerling wordt verder geholpen door de mentor en/of

poster gedrag

Voor het gehele schoolreglement verwijzen we u naar ons informatieboekje.

Verzuimprotocol

Download hier het Verzuimprotocol van De Viaan.


Protocol videoregistratie

Download hier het Protocol videoregistratie van De Viaan.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl