De stageperiode omvat verschillende fases: ter voorbereiding op de stage in het derde leerjaar gaan de leerlingen uit de tweede klas en de S-klas gedurende het schooljaar enkele ochtenden of middagen naar het Stage Trainings Centrum (STC).

Het is de bedoeling dat de leerlingen er zelfstandig op de fiets naartoe gaan. De eerste keer zal een docent van de Viaan met de leerlingen van school naar het STC meefietsen. De daarop volgende keren komen de leerlingen zonder begeleiding naar het STC.

Voor de leerlingen van de S-klas gelden andere regels. Zij gaan onder begeleiding van de mentor naar het STC en de mentor neemt ook de verdere begeleiding op zich.

Het STC is ondergebracht in het TTC, een in-en ompakbedrijf.

Het adres is:

Schermerweg 95, 1821 BG Alkmaar

De begeleiding van de leerlingen op het STC wordt gedaan door een begeleider van het STC. Tijdens de coachingsgesprekken met de mentor komt het functioneren van de leerlingen op het STC aan de orde.

Het STC is een eerste stap in het lange traject naar het uiteindelijke doel: het vinden van een bij de leerlingen passende baan.

Er volgen nog meer stappen binnen de school, zoals het stagelopen in een bedrijf, de interne vaklessen en de uitstroomrichtingen naar de vakopleidingen. Daarnaast hebben alle tweedejaars leerlingen interne stage. De interne stage is opgezet om de werknemersvaardigheden te trainen. De interne stage bestaat uit verschillende modules. Momenteel zijn we actief bezig met de module huishouden en de module kantine.

Aan het einde van het 2e leerjaar wordt bepaald wat de stage belastbaarheid van de leerling is. Een goede beoordeling van het werk op het STC en de interne stage leidt niet vanzelfsprekend naar een zelfstandige stage! De eindbeoordeling wordt gebruikt bij de bespreking waarin vastgesteld wordt, wie er in het derde jaar zelfstandig stage kan lopen. Leeftijd, functioneren op school enz. wordt ook meegenomen in die bespreking.

In de 3e klas gaan de leerlingen maximaal 2 hele dagen per week stagelopen. Dit is een oriƫnterende stage om uit te zoeken wat de juiste sector voor de leerling is. Gemiddeld drie maal per jaar wordt er van stagebedrijf gewisseld, zodat de leerling diverse bedrijven met verschillende werkzaamheden en werksituaties leert kennen.

In de 4e en 5e klas lopen de leerlingen drie dagen stage. Op school wordt veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden en aan andere aspecten die met werken te maken hebben. Leerlingen die aangewezen zijn op een verdergaande vorm van begeleiding op de werkplek, kunnen stage lopen op een dagactiviteitencentrum (bv. Oosterheem of een zorgboerderij).

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl