Het team van De Viaan is als volgt samengesteld:


Schoolleiding:

Mw. M. Croes
Dhr. J.J. van de Kamer
Mw. I. Lammers

Directeur van De Viaan en van Focus
Locatiedirecteur en afdelingsleider 4e en 5e jaar en entree-opleiding
Afdelingsleider 1e, 2e ,3e jaar en S-klas

 Mentoren:

Klas 1A
Klas 1B
Klas 1/2

Klas 2A
Klas 2B

Klas 3A
Klas 3B
Klas 3C

4/5A
4/5B
4/5C
4/5D
4/5E

5E1
5E2

S

Mw. N. Mors / mw. I. Kloet
Dhr. A. Buis
Mw. E. Beuker

Mw. S. de Wit
Dhr. R. van Heijningen

Dhr. K.Esser
Dhr. P. Rezelman
Mw. J. Ranzijn

Dhr. R. Hilbrink (Horeca)
Mw. M. Zoomer (Handel)/ Dhr. B. Koopman (Plant & Dier)
Mw. D. van Rij (Zorg & Welzijn)
Dhr. E. Vos (Techniek)
Dhr. H. Knikman (Techniek)

Dhr. W. de Wit
Mw. M. De Lannée

Mw. J. Sikkema

Docenten:

Mw. S. Beelen
Dhr. J. Le Belle
Mw. E. Beuker
Dhr. E. Bezema
Dhr. K. Esser
Dhr. R. van Heijningen
Dhr. R. Hilbrink
Dhr. M. Kempff
Dhr. H. Knikman
Mw. I. Kloet
Dhr. B. Koopman
Mw. M. de Lannee
Mw. M. Mors
Mw. S. Oosterhof
Mw. J. Ranzijn
Dhr. P. Rezelman
Mw. D. van Rij
Mw. J. Rozemeijer
Mw. M. de Ruiter
Mw. J. Sikkema
Dhr. E. Vos
Dhr. W. de Wit
Mw. S. de Wit
Mw. M. Zoomer

AVO, Plant en Dier
theater, Beeldende Vorming, CKV, techniek, weerbaarheidstraining
AVO
AVO, muziek
handel
AVO
consumptief, horeca
consumptief, horeca
techniek
Beeldende Vorming, CKV,  SOVA-trainer
Plant & Dier
Entree opleiding
Zorg & Welzijn
textiel
AVO
AVO
Zorg & Welzijn
lichamelijke opvoeding
techniek
AVO
techniek
Entree opleiding
lichamelijke opvoeding
handel

Coördinatoren:

Dhr. P. van der Beek
Dhr. R. van Heijningen
Mw. I. Kloet

ondersteuningscoördinator
veiligheidscoördinator
anti-pestcoördinator

Stage-, nazorg en uitstroombureau:

Mw. T. de Haan
Mw. M. Zoomer

medewerkerster
medewerkerster

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP):

Mw. C. Hermes
Dhr. H. Janszen
Mw. K. Keesmaat
mw. T. Keja
Mw. F. Koelman
Mw. I.M. Luijt – de Jong
Mw. J. van Schaick
Mw. W. Snoek

adm. medewerkster
conciërge
receptie medewerkster
onderwijsassistent
adm. medewerkster
logopedist, roostermaker
onderwijsassistent
onderwijsassistent

Ondersteuningsteam:

Dhr. H.F. Bart
Mw. F. Cnossen – ten Brink
Mw. I. Leegwater

psycholoog
psychologisch assistent
maatschappelijk deskundige

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl