Het team van De Viaan is als volgt samengesteld:


Schoolleiding:

Mw. M. Croes
Dhr. J.J. van de Kamer
Mw. I. Lammers

Directeur van De Viaan en van Focus
Locatiedirecteur en afdelingsleider 4e en 5e jaar en Entree-opleiding
Afdelingsleider 1e, 2e ,3e jaar en S-klas

 Mentoren:

Klas 1A
Klas 1B
Klas 2A
Klas 2B
Klas 2C

Klas 3A
Klas 3B
Klas 3C

4/5A
4/5B
4/5C
4/5D

E1
E2

S

Mw. E. Beuker
Mw. N. Mors
Mw. S. de Wit
Mw. J. Rozemeijer
mw. R. Velthuijsen

Dhr. P. Rezelman
Dhr. R. v. Heijningen
Mw. J. Ranzijn

Dhr. R. Hilbrink (Horeca)
Mw. E. van der Kolk (Handel)/ Dhr. H. Knikman (Techniek)
Mw. D. van Rij (Zorg & Welzijn) / Bastiaan Koopman ( Plant & Dier)
Dhr. H. Knikman (Techniek)
Dhr. W. de Wit
Mw. M. De Lannée

Mw. J. Sikkema /  dhr. M. Kempf

Docenten:

Dhr. P. van der Beek
Mw. S. Beelen
Dhr. J. Le Belle
Mw. E. Beuker
Dhr. E. Bezema
Dhr. R. van Heijningen
Dhr. R. Hilbrink
Dhr. M. Kempff
Dhr. H. Knikman
Mw. I. Kloet
Mw. E. van der Kolk
Dhr. B. Koopman
Mw. M. de Lannee
Mw. M. Mors
Mw. S. Oosterhof
Mw. J. Ranzijn
Mw. M. Ranzijn
Dhr. P. Rezelman
Mw. D. van Rij
Mw. J. Rozemeijer
Mw. M. de Ruiter
Mw. J. Sikkema
Mw. R. Velthuijsen
Dhr. W. de Wit
Mw. S. de Wit

AVO, ondersteuningscoördinator
AVO, Plant en Dier
theater, Beeldende Vorming, CKV, techniek, weerbaarheidstraining
AVO, mentor
AVO, muziek, trajectbegeleider
AVO, handel, mentor
consumptief, horeca, mentor, stage
consumptief, horeca, mentor, veiligheidsmedewerker
techniek, mentor, stage
Beeldende Vorming, leerlingbegeleider,  SOVA-trainer, anti-pest coördinator
AVO, handel, mentor
AVO, Plant & Dier, mentor, stage
AVO, mentor, Entree 
AVO, Zorg & Welzijn, mentor
textiel
AVO, mentor, stage
AVO, NT2
AVO, mentor, stage
Zorg & Welzijn, mentor, stage
lichamelijke opvoeding, mentor
techniek, trajectbegeleider
AVO, mentor, S-klas 
lichamelijke opvoeding, mentor
AVO, mentor, Entree 
lichamelijke opvoeding, mentor

Coördinatoren:

Dhr. P. van der Beek
Dhr. M. Kempff
Mw. I. Kloet
Mw. T. de Haan

 

ondersteuningscoördinator
veiligheidscoördinator
anti-pestcoördinator
stage- en uitstroomcoördinator

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP):

Mw. T. de Haan
Mw. C. Hermes
Dhr. H. Janszen
Mw. K. Keesmaat
mw. T. Keja
dhr. E. van Loon
Mw. I.M. Luijt – de Jong
Mw. I. Otter
Mw. J. van Schaick
Mw. W. Snoek
Mw. M. Zoomer

stage- en uitstroomcoördinator
adm. medewerkster
conciërge
receptie medewerkster
onderwijsassistent
onderwijsassistent
roostermaker, logopedist
adm. medewerkster
onderwijsassistent
onderwijsassistent
leerlingbegeleider

Ondersteuningsteam:

Dhr. H.F. Bart
Mw. F. Cnossen – ten Brink
Mw. I. Leegwater

psycholoog
psychologisch assistent
maatschappelijk deskundige

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl