Leerlingenraad

De Viaan heeft een leerlingenraad. In elke klas wordt een klassen-vertegenwoordiger gekozen. Deze klassen-vertegenwoordiger zit in de leerlingenraad. Daar worden allerlei zaken besproken, die voor de leerlingen belangrijk zijn. Als je in de leerlingenraad zit, moet je in jouw eigen klas, samen met de mentor, die zaken bespreken. En de mening van jouw klas weer doorgeven in de leerlingenraad.

Voor de laatste notulen van de leerlingenraad, klik hier>>.

MR

Als je in de leerlingenraad zit, kun je je kandidaat stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR).
De MR is een overleg tussen de directie, vier medewerkers van school, twee ouders en twee leerlingen. De MR vergadert zes maal per jaar.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl