Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers van alle klassen. De leerlingenraad vergadert tweemaal per jaar over onderwerpen die bij de leerlingen leven en die ze vaak zelf aandragen. Ook wordt aan de leerlingenraad gevraagd wat zij van bepaalde vraagstukken vinden.
De vergadering wordt geleid door een docent, genotuleerd door een MR-lid en bijgewoond door de directeur of adjunct-directeur. De agenda wordt van tevoren in de klassen besproken. Ideeën en besluiten worden meegenomen in de team- en MR-vergaderingen.

 

Als je in de leerlingenraad zit, kun je je kandidaat stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR).
De MR is een overleg tussen de directie, medewerkers van school, ouders en  leerlingen. De MR vergadert zes maal per jaar.

De Viaan | Havinghastraat 11 | 1817 DA Alkmaar | 072-5115213 | E-mail: info@de-viaan.nl