OnderwerpDatum briefVerstuurd aan
Brief nieuwe directeur19-7-2018gemaild aan alle ouders/verzorgers
Brief studiedag4-6-2018gemaild aan alle ouders/verzorgers
Brief theatrale rondleiding17-05-2018gemaild aan ouders/verzorgers 1e klassen
Brief over Walibi7-5-2018wordt meegegeven aan leerlingen
Brief over activiteitenweek19-4-2018gemaild aan alle ouders/verzorgers
Brief verschuiven studiedag 3-426-3-2018gemaild aan alle ouders/verzorgers
Voorlichtingsavond sectorkeuze19-3-2018gemaild aan ouders.verzorgers 3e klassen
Brief bezoek kaasboerderij14-3-2018ouders/verzorgers 1e klassen
Brief info STC8-3-2018ouders/verzorgers 2e klassen
Brief wijziging rooster S-klas9-3-2018gemaild aan ouders/verzorgers S-klas
Brief wijziging rooster week 1021-02-2018gemaild aan alle ouders/verzorgers
Brief vrijwillige ouderbijdrage1-2-2018verstuurd aan alle ouders/verzorgers
Brief theatervoorstelling Obo24-1-2018gemaild aan ouders Onderbouw
Brief theatervoorstelling Bobo24-1-2018gemaild aan ouders Bovenbouw
Walibi18-1-2018meegegeven aan alle leerlingen
Brief over de kerstdisco7-12-2017meegegeven aan alle leerlingen
Brief over excursie naar Espeq24-11-2017ouders/verzorgers 1/2, 2A en 2B
Brief uitstapje Den Haag23-11-2017ouders/verzorgers klassen 1A, 1B en 1/2
Brief over activiteiten 1A23-11-2017ouders/verzorgers klas 1A
Brief over niet doorgaan kampen23-11-2017per mail aan alle ouders/verzorgers
Brief fietscontrole30-10-2017verstuurd aan ouders onderbouw
Brief over DigiDuif29-09-2017verstuurd aan ouders
Brief schoolkamp Onderbouw12-09-2017meegegeven aan leerlingen 1e en 2e klassen
Brief schoolkamp Bovenbouw12-09-2017meegegeven aan leerlingen 3e, 4e, 5e klassen
Kennismakingsavond onderbouw06-09-2017verstuurd aan 1e, 2e en S-klas
Kennismakingsavond bovenbouw06-09-2017verstuurd aan 3e, 4e, 5e klassen